Skjema / Byggesak

Hva er GI-Skjema?

GI-Skjema brukes for å forhåndsutfylle skjemaer med data fra bakenforliggende systemer.

I gjeldende versjon består GI-Skjema kun av pakken Byggesak.

GI-Skjema pakker

Byggesak

Pakken inneholder funksjoner for å preutfylle en søknad med data om planer, eiendomsinformasjon og naboer. Typisk bruk er i integrasjon med Byggsøk for bistand til utfylling av en søknad.

Produkter som støtter GI-Skjema

Fagsystemer som bruker GI-Skjema Byggesak

Teknisk dokumentasjon

Standarden

GeoIntegrasjon Interface to building application (v1.0)

UML-beskrivelser

Brukstilfeller (use cases) (v1.1)
Plattformuavhengig modell (v1.1)

Tjenestedefinisjoner (WSDL-filer)

GI-Skjema Byggesak (v1.1)

Eksempelkode for klientsystemer