Link

Hva er GI-Link?

Pakken GI-Link brukes til å veksle mellom applikasjoner slik som vis eiendom i kart, vis sak i arkivet og lag nabolister. Nøkler som kan brukes for å knytte applikasjoner sammen er matrikkelnummer (gnr, bnr, ..), bygningsnummer, adresse, personnr, organisasjonsnr, saksnummer, dokumentnummer og planid. Enkelte tjenester krever også tilgang til Kart-pakken.

GI-Link pakker

Basis

Denne brukes til å veksle mellom applikasjoner slik som vis eiendom i kart, vis sak i arkivet og lag nabolister.

Produkter som støtter GI-Link

Systemer som tilbyr integrasjon via GI-Link
Fagsystemer som bruker GI-Link

Teknisk dokumentasjon

Standarden

Geointegrasjon – Samspill mellom sak og kart (v1.1)

UML-beskrivelser

Brukstilfeller (use cases) som bruker LINK (v1.1)
Plattformuavhengig tjenesteskjema (v1.1)