Kart

Hva er GI-Kart?

GI-Kart brukes sammen med LINK pakken for å hente ut informasjon som naboer, område, punkter og dokumenter(som situasjonskart) fra kartsystemer.

GI-Kart består kun av pakken Basis, men må brukes sammen med den selvstendige pakken Link.

GI-Kart pakker

Basis

Denne benyttes sammen med den selvstendige pakken Link for å hente ut informasjon som naboer, område, punkter og dokumenter(som situasjonskart) basert på sesjonsnøkkel fra kart.

Link

Link brukes til å veksle mellom applikasjoner slik som vis eiendom i kart, vis sak i arkivet og lag nabolister. Nøkler som kan brukes for å knytte applikasjoner sammen er matrikkelnummer (gnr, bnr, ..), bygningsnummer, adresse, personnr, organisasjonsnr, saksnummer, dokumentnummer og planid. Enkelte tjenester krever også tilgang til pakken GI-Kart Basis.

Produkter som støtter GI-Kart

Systemer som tilbyr integrasjon via GI-Kart
Fagsystemer som bruker GI-Kart

Teknisk dokumentasjon

Standarden

Geointegrasjon – Samspill mellom sak og kart (v1.1)

UML-beskrivelser

Brukstilfeller (use cases) (v1.1)
Plattformuavhengig datamodell (v1.1)
Plattformuavhengig tjenesteskjema (v1.1)

Tjenestedefinisjoner (WSDL-filer)

GI-Kart Basis (v1.1)