Hva er GI?

GeoIntegrasjon er et sett med standarder for elektronisk samhandling mellom systemer som inngår i geografisk relatert saksbehandling, samt innsyn i slik saksbehandling og resultatet av denne. Standardene har fokus på behovene i kommunal sektor.

GI-standardene bygger på tidligere standardiseringsarbeid gjennom Geolok (erstatter denne) og Noark 4 Web Services (for arkiv).

I versjon 1.1 dekker standardene følgende områder:

  • Henting av informasjon fra sentral matrikkel
  • Henting av informasjon fra planregistre
  • Henting av informasjon fra sakssystemer
  • Samspill mellom brukergrensesnitt for geografisk saksbehandling
  • Henting og oppdatering av informasjon i Noark-godkjente arkivsystemer, inkludert geografiske utvidelser

En klient som benytter GeoIntegrasjonstjenester fra én tjener skal kunne benytte samme tjeneste fra en annen tjener uten annen endring enn adressen til den nye tjeneren. Tilsvarende skal en tjener som tilbyr tjenester til klienter kunne fungere uendret hvis klientene byttes ut med andre klienter som benytter samme tjenester.

GeoIntegrasjon Referansedokument / oversikt beskriver GI-standarden og prosjektet.