GI-standarder

Geointegrasjonsstandarden (GI-standarden) består av flere pakker / domener, som definerer tjenestegrensesnitt mot ulike systemer:

  • Arkiv for søk og lagring i arkivsystemer.
  • Kart for å hente ut informasjon som naboer, område, punkter og dokumenter fra kartsystemer. Pakken brukes sammen med pakken Link.
  • Plan for innsyn i offentlige planer, planbestemmelser og kartpresentasjoner fra planregistere, f.eks. reguleringsplaner, kommunedelplaner og arealdelplaner.
  • Link for å veksle mellom applikasjoner slik som vis eiendom i kart, vis sak i arkivet og lag nabolister.
  • Matrikkel for å hente ut data og kartinformasjon om eiendommer / matrikkelenheter fra sentralt matrikkelsystem.
  • Sak for å hente faser og milepæler fra et sakssystem, samt overføre søknad fra skjemaløsning til sakssystem.
  • Skjema / Byggesak for å forhåndsutfylle en søknad med data om planer, eiendomsinformasjon og naboer.
  • Autentisering definerer mekanismer for autentisering av klientsystem mot tilbydersystem ved GeoIntegrasjon.