Veileder for bestiller / bruker av arkivintegrasjon

Planlegging

 • Målsetninger
 • Gevinster og nytteverdier
 • Definere integrasjonsbehov
 • Organisering og gjennomføring
 • Aktører og oppgaver

Anskaffelse

 • Systemer som tilbyr GI-tjenester
 • Systemer som bruker GI-tjenester
 • Forslag til integrasjonskrav ved anskaffelser
  • Arkivsystem
  • Fagsystem mot arkivsystem
  • GIS innsynsløsning
  • Plandialog
  • Planregister
  • Se KS eByggesak nasjonale anskaffelsesgrunnlag og KS ePlansak nasjonale anskaffelsesgrunnlag
 • Testing
  • Krav om testing til leverandører
  • Etabering av testmiljøer
 • Sjekkliste for anskaffelse

Installasjon

Forvaltning

 • Oppgradering av klientsystem
 • Oppgradering av arkivsystem
 • Flytting av arkivsystem
 • Periodisering av arkiv/arkivdel