SOSI

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt filformat for norske kartdata.

SOSI har i mange år arbeidet med standardiserte datamodeller for geografiske data innenfor mange fagdomener. Metodisk er datamodellene i SOSI basert på ISO19100. Mange datatyper og kodelister som er definert i SOSI, er også benyttet i Geointegrasjon der hvor dette er aktuelt.

Les mer om SOSI