SERES

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES) inneholder metadata som beskriver semantikk og informasjonsstrukturer for data som skal utveksles med, og innenfor, offentlig sektor.

Geointegrasjon bruker grunndata fra SERES og har en modelldrevet arkitektur (MDA) på samme måte som SERES. GIs domenemodeller med tilhørende xsd og wsdl filer ønskes lagret og forvaltet i semantikkregisteret.

Les mer om SERES