Sak

Hva er GI-Sak?

GI-Sak er en standard for integrasjon mot sakssystemer fra andre fagsystemer som har behov for informasjon om saksflyt (faser) og milepæler. GI-Sak standarden består av to pakker, Faser og Skjema, der bare den første er ferdig definert.

GI-Sak pakker

Faser

Henter faser (prosess/saksflyt) og milepæler for en gitt sak. Typisk bruk vil være å vise hvor langt behandlingen av en plansak eller byggesak har kommet.

Skjema (ikke laget)

Overføring av utfylt søknad fra skjemaløsning til saksbehandlingssystem. Kan også brukes som generelt postmottak for digital post. Obs! Valg av løsning/arkitektur er ikke avklart for denne pakken.

Produkter som støtter GI-Sak

Systemer som tilbyr integrasjon via GI-Sak
Fagsystemer som bruker GI-Sak

Teknisk dokumentasjon

Standarden

Geointegrasjon – grensesnitt mot sak (v1.1)

UML-beskrivelser

Plattformuavhengig datamodell (v1.1)
Plattformuavhengig tjenesteskjema (v1.1)

Tjenestedefinisjoner (WSDL-filer)

GI-Sak Faser (v1.1)