Plan

Hva er GI-Plan?

GI-Plan er en standard for integrasjon mot plansystemer/-registere fra andre fagsystemer som har behov for informasjon om planer og planforslag. GI-Plan standarden består av tre pakker: Basis, Utvidet og Kart.

GI-Plan pakker

Basis

Inneholder grunnleggende data for gjeldende planer og planforslag. Typisk bruk kan være selvbetjeningsportaler som tilbyr innsyn i offentlige planer som for eksempel reguleringsplan, kommunedelplan og arealdelplan.

Utvidet

Henter mer detaljert informasjon om en plan som dispensasjoner, planbehandling, gjeldende planbestemmelser og aktører.

Kart

Henter kartrepresentasjon for planer, bl.a. planområde, eiendom, samt ytre hjørner for planen (for enkel posisjonering). Typisk bruk er enkle kartapplikasjoner.

Produkter som støtter GI-Plan

Systemer som tilbyr integrasjon via GI-Plan
Fagsystemer som bruker GI-Plan

Teknisk dokumentasjon

Standarden

Geointegrasjon – grensesnitt mot planregistere (v1.1)

UML-beskrivelser

Brukstilfeller (use cases) (v1.1)
Plattformuavhengig datamodell (v1.1)
Plattformuavhengig tjenesteskjema (v1.1)

Tjenestedefinisjoner (WSDL-filer)

GI-Plan Basis (v1.1)
GI-Plan Utvidet (v1.1)
GI-Plan Kart (v1.1)