Matrikkel

Hva er GI-Matrikkel?

GI-Matrikkel er en standard for integrasjon mot offentlig matrikkel fra fagsystemer som har behov for informasjom om eiendommer. GI-Matrikkel standarden består av tre pakker: Basis, Utvidet og Kart. Den er fra 2018 utvidet med pakke for matrikkelføring(grensesnitt mellom eByggeSak og Matrikkel).

GI-Matrikkel pakker

Basis

Henter de mest brukte data for en eiendom/matrikkelenhet slik som veg, adresse, bygningsdata og eiere. Typisk bruk er sakssystemer som trenger eierinformasjon eller annen basisinformasjon om eiendom som ledd i saksbehandling.

Utvidet

Henter mer komplekse strukturer som teiger, anleggsflater, etasjer og bruksenheter. Typisk bruk er fagsystemer som bruker mer detaljerte data til ulike typer beregninger.

Kart

Henter kartinformasjon om eiendommer. Typisk bruk er hjelpefunksjoner til fagsystemer for å vise eiendommer i integrerte kartløsninger.

Matrikkelføring

Grensesnitt for overføring av vedtak fra byggesakssystem (eByggeSak) til matrikkel.

Produkter som støtter GI-Matrikkel

Systemer som tilbyr integrasjon via GI-Matrikkel
Fagsystemer som bruker GI-Matrikkel

Teknisk dokumentasjon

Standarden

Geointegrasjon – grensesnitt mot matrikkel (v1.1)

Geointegrasjon – grensesnitt mellom eByggesak og matrikkelklient

UML-beskrivelser

Brukstilfeller (use cases) (v1.1)
Plattformuavhengig datamodell (v1.1)
Plattformuavhengig tjenesteskjema (v1.1)

Tjenestedefinisjoner (WSDL-filer)

GI-Matrikkel Basis (v1.1)
GI-Matrikkel Utvidet (v1.1)
GI-Matrikkel Kart (v1.1)