KS Resultat XML

KS har gjennom Semicolon gjennomført et prosjekt for utvikling av standardisert grensesnitt mellom skjemaløsninger, fagsystemer og sak-/arkivsystemer i kommunesektoren. Formålet har vært å hindre leverandørbindinger og å sikre teknisk og semantisk interoperabilitet. Det er oppnådd god forankring blant leverandørene gjennom prosjektet og gjennom intensjonsavtaler mellom KS og leverandører.

Standarden er generell for kommunesektoren uavhengig av fagområde, men eksemplet er hentet fra barnehage/oppvekst-område.

I Geointegrasjon er det tatt med grensesnitt for å sende inn KS Resultat XML til saksbehandlingssystem/arkiv gjennom arbeid i Noark4 arbeidsgruppe.

Les mer om KS Resultat XML