Klientsystemer som benytter geointegrasjon

Oversikt over klientsystemer som benytter noen av GeoIntegrasjon standardene

Leverandør/System Arkiv Innsyn Arkiv Oppdatering Sak faser Samspill brukergrensesnitt Plan Basis Plan utvidet Plan kart Matrikkel basis Matrikkel utvidet Matrikkel kart Referansekunde
Documaster AS/ Documaster Arkiv 1.8  X  X  X  Herøy kommune
Geodata AS/ Planregister for ArcGIS 2.0  X  X  X  X  X  X  Arendal kommune
Geodata AS/ NT for Geocortex 3.2 patch  X Skedsmo kommune
Visma/ Visma Barnehage 8.10 X
Geomatikk IKT AS/ braArkiv Web 5.18 X Ålesund kommune
Geomatikk IKT AS/ dochub 1.0 X X Trondheim kommune
Jupiter System Partner AS/ Jupiter Innsyn 5.1 X X Trondheim kommune
Powel AS/ Powel Water Entreprenørportal X X
Jupiter System Partner AS / DigDem X X X Trondheim kommune

Innmelding av systemer som benytter deler av geointegrasjon standarden kan sendes til kontaktpersoner under