Geolok

Geolok er en norsk standard for samspill mellom ulike systemer, hovedsakelig i kommunene for datautveksling mellom GIS, SAK og GAB.

GeoIntegrasjon bygger videre på erfaringer og metoder som er definert i Geolok.

Geointegrasjon har også revidert geolok 2 i egen arbeidsgruppe.