FAKS

Det er gjennomført et forprosjekt som analyserer og anbefaler grunnlaget for en felles generisk IKT-arkitektur for kommunal sektor, med utgangspunkt i Bergen og Bærum sitt arbeid med tjenesteorientert arkitektur. Det er også foretatt kartlegging og beskrivelse hva som eventuelt er mangler i den felles arkitekturbeskrivelsen. Rapportene fra forprosjektet finner du her

Geointegrasjon prosjektet er et bidrag til både metodikk, beste praksis, felles informasjonsmodell og grensesnitt som er i tråd med FAKS og BKXML/OIO prinsipper.

 

Les mer om FAKS