Egenerklæringer tilbydersystemer

Kriteriet for godkjennelse av en GeoIntegrasjonstjeneste er, som minimum, at følgende krav er oppfylt

  • Tjenestene SKAL benytte GeoIntegrasjons WSDL/XSD-er i sine programmoduler
  • ALLE operasjoner som er definert for en Geointegrasjonspakke MÅ være implementert samlet. Unntaket fra dette kravet gjelder Link – Samspill brukergrensesnitt sak og kart
  • Tjenesteleverandør SKAL gjennomføre og dokumentere tester av implementerte tjenester iht egenerklæringene og testbeskrivelsene som er definert for tjenesten
Leverandør/System Arkiv Innsyn Arkiv Oppdatering Sak faser Samspill brukergrensesnitt Plan Basis Plan utvidet Plan kart Matrikkelføring
Tieto / eArchive 360° 4.1 SP9 100% 100%
Tieto / Public 360° 4.1 SP9 100% 100% 100% 78%
Evry/ ephorte5 v5 og ephorte4 v3 100% 100% 100%
Evry/ ESA 8.0.3 100% 100% 100%  57%
Acos/ Acos Websak 6.8 100% 100% 100%
Geodata/ Planregister for ArcGIS 2.0  100% 100% 100%
Norconsult /ISY WinMap planregister v15 100% 100% 100%
Norkart / GISLINE GI-Plan v3 100% 100% 100%
Norconsult/ ISY WinMap WebInnsyn 6.1 64%
Documaster AS/ Documaster Arkiv 1.9.x  100%
Documaster AS/ Documaster Arkiv 2.0.x  100% 44%
Geomatikk IKT AS/ braArkiv 5.18  13%
Norconsult/ ISY WinMap Plandialog 6.1 57%
Software Innovation /Public 360° 4.1 sp6 (eldre versjon) 72% 100% 42%
Sikri / Elements eByggesak 2020.1 50%

% prosent er angitt som antall implementerte metoder/totalt antall metoder

Se veiledere for tilbydersystem for registrering/oppdatering av egenerklæringer