BKXML og OIO

Bærum kommune – beskrivelse/dokumentasjon av arbeid med sematikk – proof of consept

Bærum Kommune har gjennom sitt arbeid med tjenesteorientert arkitektur (SOA), sett viktighetene av å standardisere. I den forbindelse har de utviklet den interne standarden BKXML som består av en samling navngivings- og designregler for hvordan XML-Schema og WSDL-dokumenter skal bygges opp i Bærum kommune for å sikre utviklingen av interoperatible webtjenester og grensesnittdefinisjoner. BKXML-reglene vil også sikre økt lesbarhet og lette fortolkningen av de data som utveksles og hjelpe til med å sikre verktøystøtte for utviklede skjemaer. Dette arbeidet var en del av FAKS rapporten.
BKXML og Bærum kommunes navngivnings- og designregler, er laget med utgangspunkt i tilsvarende dokumenter for OIO Navngivnings- og Designregler, utarbeidet av IT- og Telestyrelsen – Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling i Danmark.

Geointegrasjon følger design- og navneregler fra BKXML og OIO.