Arkiv

Hva er GI-Arkiv?

GI-Arkiv er en standard for integrasjon mot arkivsystemer fra fagsystemer som har journal- og arkiveringsbehov, eller behov for innsyn i arkivdata. Hovedformålet med GI-Arkiv er å gi fagsystemer mulighet for å ivareta sine arkiveringsbehov uten å implementere en lokal arkivkjerne/arkivfunksjon i fagsystemet.

GI-Arkiv standarden definerer et programmeringsgrensesnitt for å finne og registrere/oppdatere arkivdata i et arkivsystem som følger NOARK standarden. Standarden består av operasjoner (tjenester) som fagsystemene kan benytte, og en datamodell (applikasjonsskjema) som beskriver de data som kan utveksles med arkivsystemet.

GI-Arkiv standarden er nå adoptert som en del av NOARK 5 standarden. NOARK 5 anbefaler å bruke GI-Arkiv som et forenklet integrasjonsgrensesnitt mot arkiv, mens NOARK 5 Tjenestegrensesnitt vil ha mer omfattende funksjonalitet.

GI-Arkiv består av to pakker: Innsyn og Oppdatering.

GI-Arkiv pakker

Innsyn

Inneholder tjenester for søk mot NOARK-godkjente arkivsystemer (heretter kalt arkivet). Typisk bruk kan være innsyn i arkivet fra webløsninger eller visning av arkivsaker i et kartsystem.

Oppdatering

Inneholder tjenester for å registrere og oppdatere saksmapper, journalposter og dokumenter i arkivet. Typisk bruk kan være fagsystemer som produserer arkivverdige dokumenter og har arkiveringsbehov.

Produkter som støtter GI-Arkiv

Arkivsystemer som tilbyr integrasjon via GI-Arkiv
Fagsystemer som bruker GI-Arkiv

Veileder

Arkiv integrasjon for bestillere og leverandører 

Teknisk dokumentasjon

Standarden

Geointegrasjon – grensesnitt mot arkiv (v1.1)

UML-beskrivelser

Brukstilfeller (use cases) (v1.1)
Plattformuavhengig datamodell (v1.1)
Plattformuavhengig tjenesteskjema (v1.1)

Tjenestedefinisjoner (WSDL-filer)

GI-Arkiv Innsyn (v1.1)
GI-Arkiv Oppdatering (v1.1)