• GeoIntegrasjon

GeoIntegrasjon

Geointegrasjon er felles standarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer, GIS, sak- og arkivsystemer i offentlig sektor.

Standarden er utviklet og testet i bredt samarbeid mellom kommuner, leverandører og statlige etater. Standarden bygger videre på sentrale prinsipper og resultater fra FAKS (Felles arkitektur for kommunal sektor), BKXML/OIO, NOARK, SERES, KS resultat XML, Geolok 2, SOSI, ISO TC211 og DIFI’s arkitekturprinsipper.

Geointegrasjonstandarden (GI-standarden) i sin første offisielle versjon (versjon 1.1) ble vedtatt 31.01.2012.

Standardene

GI-standarden består av flere delstandarder (pakker), som standardiserer tjenestegrensesnitt mot ulike systemer (domener):

GI-Arkiv er en standard for integrasjon mot arkivsystemer fra fagsystemer som har journal- og arkiveringsbehov, eller behov for innsyn i arkivdata. Hovedformålet med GI-Arkiv er å gi fagsystemer mulighet for å ivareta sine arkiveringsbehov uten å implementere en lokal arkivkjerne/arkivfunksjon i fagsystemet.

GI-Arkiv standarden definerer et programmeringsgrensesnitt for å finne og registrere/oppdatere arkivdata i et arkivsystem som følger NOARK standarden. Standarden består av operasjoner (tjenester) som fagsystemene kan benytte, og en datamodell (applikasjonsskjema) som beskriver de data som kan utveksles med arkivsystemet.

GI-Arkiv standarden er nå adoptert som en del av NOARK 5 standarden. NOARK 5 anbefaler å bruke GI-Arkiv som et forenklet integrasjonsgrensesnitt mot arkiv, mens NOARK 5 Tjenestegrensesnitt vil ha mer omfattende funksjonalitet.

GI-Arkiv består av to pakker: Innsyn og Oppdatering.

Les mer om GI-Arkiv

GI-Sak er en standard for integrasjon mot sakssystemer fra andre fagsystemer som har behov for informasjon om saksflyt (faser) og milepæler.

Henter faser (prosess/saksflyt) og milepæler for en gitt sak. Typisk bruk vil være å vise hvor langt behandlingen av en plansak eller byggesak har kommet.

Les mer om GI-Sak

GI-Plan er en standard for integrasjon mot plansystemer/-registere fra andre fagsystemer som har behov for informasjon om planer og planforslag.

Les mer om GI-Plan

GI-Matrikkel er en standard for integrasjon mot offentlig matrikkel fra fagsystemer som har behov for informasjon om eiendommer, bygninger, adresser og eiere.

Les mer om GI-Matrikkel

GI-Kart brukes sammen med LINK pakken for å hente ut informasjon som naboer, område, punkter og dokumenter(som situasjonskart) fra kartsystemer.

GI-Kart består kun av pakken Basis, men må brukes sammen med den selvstendige pakken Link.

Les mer om GI-Kart

Pakken GI-Link brukes til å veksle mellom applikasjoner slik som vis eiendom i kart, vis sak i arkivet og lag nabolister. Nøkler som kan brukes for å knytte applikasjoner sammen er matrikkelnummer (gnr, bnr, ..), bygningsnummer, adresse, personnr, organisasjonsnr, saksnummer, dokumentnummer og planid. Enkelte tjenester krever også tilgang til Kart-pakken.

Les mer om GI-Link

Hvilke systemer støtter GeoIntegrasjon?

egenerklæringer

Systemer som tilbyr GI-tjenester

Se oversikt over egenerklæringer gitt av systemleverandørene

Systemer som bruker GI-tjenester

Se oversikt over klientsystemer

Veiledere

Veilederne skal gi hjelp til de aktuelle fasene for implementering og utrulling av geointegrasjon i kommuner og virksomheter.

utvikling

Utvikling

Anskaffelse

Anskaffelse

Installasjon og konfigurering

Installasjon og konfigurering

Forvaltning

Forvaltning